Giska Wojciech AMBULANS - literatura i sprzęt medyczny
ul. Lubartowska 75A, 20-123 Lublin
NIP 712-101-80-08, Regon 430503484.

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Sklep internetowy www.ambulans.com.pl prowadzony jest przez firmę „Giska Wojciech AMBULANS - literatura i sprzęt medyczny” wpisanej do ewidencji przez Prezydenta Miasta Lublin (nr 15356).

2.        Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego,
c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego,
d) procedurę rozpatrywania reklamacji.

3.        Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Cookies i JavaScript.

4.       Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ambulans.com.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.        Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.        Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.

7.        Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar faktury VAT, będącej jednocześnie dowodem zakupu i podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

§ 2 
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.        Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2.        Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie sklepu internetowego, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

3.        AMBULANS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez AMBULANS za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię AMBULANS.

4.        Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody AMBULANS.

5.        W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6.        Klient zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. W trakcie składania zamówienia zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia. Dane konta Klienta można edytować po zalogowaniu do sklepu internetowego w zakładce Moje konto / Edycja konta. Adres doręczenia przesyłki oraz dane do faktury VAT można edytować przy składaniu kolejnego zamówienia.

§ 3
PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.        W celu złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży) należy: wybrać towar poprzez dodanie go do koszyka, podać adres dostawy i dane do faktury, wybrać formę przesyłki i sposób zapłaty, przeczytać i zaakceptować Regulamin. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży zgodnej z treścią Regulaminu.

2.        W ciągu 1 godziny Klient otrzyma drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie złożenia zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania powyższego potwierdzenia. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza nieprawidłowe jego dokonanie (np. nieprawidłowy adres e-mail). Należy również sprawdzić, czy po ponownym zalogowaniu się zamówienie widoczne jest w Historii Zamówień. W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z obsługą sklepu zamowienia@ambulans.com.pl Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu przed realizacją zamówienia.

3.        Aby dowiedzieć się na jakim etapie realizacji jest złożone przez Klienta zamówienie, należy zalogować się w sklepie internetowym i sprawdzić status zamówienia w Historii Zamówień:

a)      zamówienia przyjęte: potwierdzenie złożenia zamówienia i przesłania go na serwer sklepu internetowego

b)      zamówienie w trakcie realizacji: potwierdzenie kompletowania zamówienia przez sprzedawcę

c)      zapłacone - realizowane: potwierdzenie przyjęcia zapłaty, zamówienie przyjęte do realizacji

d)      wysłane: potwierdzenie wysłania towaru pod wskazany w zamówieniu adres

e)      przygotowane do odebrania: potwierdzenie przygotowania do odbioru towaru zamówionego przez Klienta z odbiorem osobistym

f)       odebrane: towar został odebrany przez Klienta ze sklepu/księgarni

g)      brak towaru: potwierdzenie niedostępności towaru zamówionego przez Klienta

h)     zwrot wpłaty: potwierdzenie zwrotu pieniędzy na konto Klienta

i)       towary zwrócone: potwierdzenie zwrotu towaru przez Klienta

j)       towar nieodebrany: potwierdzenie nieodebrania towaru przez Klienta w ciągu 5 dni roboczych (dotyczy towaru wysłanego i przygotowanego do odebrania w księgarni/sklepie)

k)      anulowane: potwierdzenie anulowania zamówienia przez sprzedawcę

4.        Klient może złożyć jednego dnia kilka zamówień w sklepie internetowym i o zaistniałej sytuacji poinformować obsługę sklepu w komentarzu do ostatniego zamówienia lub e-mailem. Podczas realizacji wszystkich zamówień są one przesłane w jednej przesyłce w celu zminimalizowania kosztów przesyłki. Warunkiem ich połączenia jest ten sam adres dostawy oraz otrzymanie informacji od Klienta przed wysłaniem paczki.

5.        Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów w przypadku podwyżki u producenta/importera. Przed realizacją zamówienia z takim towarem Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po zaakceptowaniu zmian przez Klienta.

§ 4
DOSTAWA

1.        Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju za pośrednictwem oferowanych przez AMBULANS firm kurierskich.

2.        Towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W razie zauważenia pomyłki danych zawartych w złożonym zamówieniu należy bezzwłocznie powiadomić o aktualnych danych obsługę sklepu internetowego drogą elektroniczną pod adresem zamowienia@ambulans.com.pl

3.        Sklep internetowy gwarantuje bezpłatną dostawę na terenie Polski przy zamówieniach powyżej 300 zł brutto. W przypadku płatności za pobraniem, Klient dopłaca koszt pobrania w wysokości 5zł.

4.        Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan paczki i towaru w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia / ubytku należy postępować tak jak opisano w §.7 ust.2.

5.        Koszt wysyłki dla zamówień realizowanych na terytorium Polski wynosi:

Rodzaj przesyłki

Wartość zamówienia brutto

od 0 do 300 zł

od 300,01 zł

Odbiór własny

0 zł

0 zł

Przedpłata

DPD

16 zł

0 zł

Pocztex Kurier

20 zł

Pobranie

(wyłącznie do 3000 zł)

DPD

21 zł

5 zł

Pocztex Kurier

25 zł

6.        Płatność za pobraniem jest możliwa jedynie przy zamówieniach o wartości do 3000 zł brutto.

7.        Czas realizacji zamówienia towarów, sprowadzanych na specjalne zamówienia Klienta, liczony jest od momentu wpływu zapłaty na konto sklepu internetowego.

8.        Na wyraźne życzenie Klienta możliwa jest dostawa Towaru poza granice kraju. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie po uprzednim kontakcie z obsługą sklepu w celu ustalenia kosztów wysyłki oraz dokonania przedpłaty na konto bankowego sklepu uwzględniającej właściwy koszt transportu i ewentualnych opłat celnych.

9.        Odbiór osobisty zamówień może nastąpić po uprzednim potwierdzeniu gotowości zamówienia w sklepie stacjonarnym pod adresem: ul. Lubartowska 75A, 20-123 Lublin.

10.     W przypadku, gdy przesyłka wróci do nadawcy (sklepu internetowego) z powodu nieodebrania przez Klienta lub z powodu błędnie podanych danych adresowych, obsługa sklepu internetowego skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

Jeżeli Klient wyrazi chęć ponownej wysyłki paczki przesyłka nie zostanie wysłana ponownie przed otrzymaniem przez AMBULANS nowej wpłaty na konto. W przypadku wcześniejszej:

a)        przedpłaty – Klient ma obowiązek dokonać dodatkowego przelewu na kwotę pokrywającą koszt zwrotu paczki oraz jej kolejnej dostawy

b)        pobrania – Klient ma obowiązek dokonać przelewu na kwotę pokrywającą koszt towaru, koszt zwrotu paczki podwyższony o opłatę pobraniową oraz koszt jej kolejnej dostawy

Jeżeli Klient zrezygnuje z ponownej dostawy Towaru, w przypadku wcześniejszej:

a)        przedpłaty - zostaje mu zwrócona kwota pomniejszona o koszty dostawy oraz koszty zwrotu, które poniosła firma AMBULANS

b)        pobrania – jest zobowiązany do zwrócenia firmie AMBULANS kwoty równej kosztom wysyłki pobraniowej oraz kosztom zwrotu paczki. W przypadku nieuregulowania zobowiązania, konto Klienta w sklepie internetowym zostanie obciążone. Warunkiem realizacji kolejnego zamówienia jest uregulowanie zaległych należności.

§ 5
PŁATNOŚĆ

1.        Klient ma możliwość zapłaty za zamówienia za pośrednictwem:
a) banku - przelew bankowy (przedpłata) na konto sklepu internetowego
b) serwisu Przelewy24 - szybki przelew bankowy / płatność kartą płatniczą / płatność BLIK
c) firmy kurierskiej Kurier/DPD - płatność przy odbiorze (pobranie) - max. do 3000 zł
d) osobiście: gotówka / karta płatnicza / BLIK/ płatność telefonem / talony Sodexo Pass

2.        W przypadku przelewu bankowego (przedpłaty) Klient zobowiązany jest do zapłaty w przeciągu 5 dni roboczych. Każda wpłata na konto sklepu internetowego powinna zawierać numer zamówienia internetowego w celu ułatwienia identyfikacji i usprawnienia obsługi.

3.        Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.

4.        Wszystkie ceny w sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 6
TERMIN REALIZACJI I DOSTAWY

1.        Zamówienia realizowane są w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

2.        W przypadku płatności przelewem (przedpłaty) warunkiem realizacji zamówienia jest wcześniejsze otrzymanie zapłaty od Klienta.

3.        Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. Powodem takiej decyzji może być brak dostępności towaru u producenta/importera lub niezaakceptowana przez Klienta podwyżka cen towaru. Klient zostanie poinformowany o takim fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku dokonania przelewu bankowego (przedpłaty) zostaną bezzwłocznie zwrócone na konto podane przez Klienta.

4.        Termin otrzymania przesyłki przez Klienta jest sumą czasu niezbędnego do przygotowania przesyłki przez obsługę sklepu internetowego oraz czasu dostawy (uzależnionego od spedytora). Standardowo zamówienie jest przygotowywane do wysyłki w możliwie najkrótszym terminie (maksymalnie do 7 dni roboczych od daty jego złożenia). Wyjątek stanowią towary sprowadzane na zamówienie Klienta. Czas oczekiwania jest uzależniony od producenta.

5.        Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu przygotowania przesyłki. W przypadku wydłużonego terminu realizacji zamówienia, sklep internetowy poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamawiający może wówczas wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia. W przypadku rezygnacji Klient bezzwłocznie otrzyma zwrot pieniędzy na wskazane przez siebie konto bankowe (dotyczy odpowiednich form płatności).

6.        Jeżeli Klient nie dokona przelewu bankowego - przedpłaty w ciągu 5 dni roboczych lub jeżeli towar nie zostanie odebrany w ciągu 5 dni roboczych, wówczas zamówienie zostanie anulowane. Sklep internetowy nie ma obowiązku powiadamiać Klienta przed anulowaniem zamówienia z wyżej wymienionych powodów.

7.         Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy.

§ 7
GWARANCJE, REKLAMACJE I ZWROTY

1.        Sklep internetowy oferuje wyłącznie pełnowartościowe towary (nie dotyczy książek antykwarycznych) i gwarantuje sprawdzenie poprawności działania przed wysłaniem. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta/dystrybutora lub rękojmią oraz posiadają stosowne atesty - dotyczy wyrobów medycznych (atesty wydawane są wyłącznie na żądanie Klienta).

2.        Zamawiający ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności Kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do poniższych zaleceń.
Krok 1:
 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie, odgłos rozbitego szkła), należy odmówić odebrania przesyłki z pisemnym podaniem przyczyny wypełniając Protokół Szkody (posiada kurier).
Krok 2:
 W przypadku niestwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, należy rozpakować ją w obecności Kuriera.
Krok 3:
 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki, należy sporządzić Protokół Szkody w obecności Kuriera, a następnie powiadomić o tym fakcie obsługę sklepu internetowego.
Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń i wówczas Klientowi nie przysługuje prawo wymiany towaru.

3.        Klient zobowiązany jest do zgłoszenia niezgodności w odebranym towarze (braku lub uszkodzenia) oraz braku faktury VAT w przesyłce, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej 3-go dnia roboczego licząc od dnia otrzymania przesyłki.

4.        W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze (nie dotyczy książek antykwarycznych), Klient ma prawo do wymiany towaru na wolny od wad. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np.: nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

5.        Aby odesłać reklamowany towar należy skontaktować się z obsługą sklepu internetowego w celu ustalenia szczegółów (e-mail: zamowienia@ambulans.com.pl , tel. 81 534-24-00, 81 444-88-35).

6.        Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru, związanego z odstąpieniem od umowy sprzedaży, jest dostarczenie go w nienaruszonym stanie, z kompletnym oprzyrządowaniem (wraz z instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną oraz kserokopią faktury zakupu). Wzór formularza „Odstąpienie od umowy” (do pobrania) znajduje się pod adresem: www.ambulans.com.pl/odstapienie.pdf

7.        Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.        W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (7 dni roboczych), Klient otrzymuje przesyłkę z towarem wolnym od wad na koszt sklepu internetowego. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar i zwrot kosztów odesłania towaru przez Klienta. Zwroty pieniężne dokonywane są w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta podpisanej faktury korygującej.

9.        W przypadku bezzasadnego odesłania towaru, Klient otrzyma jego zwrot po opłaceniu przelewem bankowym (przedpłatą) kosztów ponownej przesyłki zgodnych z § 4 ust. 10.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.        Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od odbioru przesyłki. Klient ma obowiązek poinformować o tym obsługę sklepu internetowego.

2.        Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

3.        Zwrot zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został uszkodzony. Zwracany towar należy starannie zapakować, dołączyć kserokopię faktury zakupu oraz wypełniony i podpisany formularz „Odstąpienie od umowy” (do pobrania po adresem: www.ambulans.com.pl/odstapienie.pdf). Klient zobowiązany jest do odesłania zwracanych produktów na własny koszt na adres siedziby firmy:

 

AMBULANS - literatura i sprzęt medyczny

ul. Lubartowska 75A, 20-123 Lublin

4.        W przypadku odstąpienia od umowy sklep internetowy zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru na konto bankowe podane przez Klienta w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta podpisanej faktury korygującej. Sklepowi internetowemu przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.        Produkty lecznicze i wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) nie podlegają zwrotowi. Sklep nie przyjmuje zwrotów sterylnego sprzętu jednorazowego użytku i wyrobów typu: igły, cewniki, wzierniki, opatrunki, pieluchomajtki oraz sprzętu typu: glukometry, osprzęt inhalatorów, kaczki, baseny oraz innych towarów, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

6.        Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje co do towarów sprowadzonych i wykonywanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz co do towarów mających krótki termin przydatności do użycia.

7.        Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia przez Klienta towaru w posiadanie.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: AMBULANS – literatura i sprzęt medyczny ul. Lubartowska 75A, 20-123 Lublin oraz mailowo na adres zamowienia@ambulans.com.pl

2.        Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

4.        Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5.        Ewentualne spory między Klientem będącym konsumentem a sklepem internetowym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, w innym przypadku przez sąd powszechny właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.        Ewentualne spory między Klientem niebędącym konsumentem a sklepem internetowym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, w innym przypadku przez sąd powszechny właściwy dla adresu AMBULANS.

7.        Mimo dołożenia wszelkich starań sklep internetowy nie gwarantuje, że publikowane opisy i dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed podjęciem decyzji o zakupie, ponieważ ewentualne pomyłki w opisach lub zdjęciach nie stanowią podstawy do roszczeń.

Życzę udanych zakupów
Wojciech Giska – właściciel

(ostatnia aktualizacja 01.03.2023)

Śledź nas na Facebooku