Kategorie

Wyprzedaż
Księgarnia sentencja
Księgarnia sentencja

Newsletter

PARTNERZY

Wytyczne resuscytacji 2015

Wytyczne resuscytacji 2015 View full size
Pozostałe książki z tego wydawnictwa
 • Wydawca: Polska Rada Resuscytacji
 • Autor: Praca zbiorowa
 • Rok wyd: 2016
 • Ilość stron: 400
 • Format: 22,5 x 30,2 cm
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 978-83-89610-28-7
 • Więcej szczegółów

  9379-1

  99,90 zł

  Obniżka!...

  115,00 zł

  Niniejsza edycja to już czwarte z kolei podsumowanie Wytycznych resuscytacji, po wydaniach z roku 2000, 2005 oraz 2010, i jednocześnie wydanie najbardziej obszerne i kompleksowe.
  Wytyczne resuscytacji 2015 zostały opublikowane 15 października 2015 roku (www.erc.edu) i różnią się od poprzednich wydań Wytycznych. Składają się z 11 rozdziałów, w tym z dwóch zupełnie nowych dotyczących opieki poresuscytacyjnej i pierwszej pomocy. Ważną nowością Wytycznych 2015 jest ich interdyscyplinarność, wyrażająca się udziałem w ich tworzeniu europejskich towarzystw naukowych::
  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii oraz Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii.
  Podstawową rekomendacją Wytycznych 2015 jest zwiększenie wysiłków na rzecz poprawy przeżywalności w pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia poprzez wzrost odsetka podejmowanych resuscytacji przez świadków zdarzenia, udzielanie telefonicznego instruktażu prowadzącemu resuscytację przez dyspozytora pogotowia ratunkowego, systemowe podejście do leczenia pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia (to „system ratuje życie”), organizowanie centrów leczenia chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia oraz szerokie stosowanie prognozowania efektów neurologicznych i rehabilitacji w leczeniu tych chorych.
  Ważną nową rekomendacją Wytycznych 2015 jest zalecenie systematycznego nauczania resuscytacji krążeniowo-oddechowej młodzież szkolną w wymiarze co najmniej 2 godzin lekcyjnych rocznie.
  Ponadto ważnymi zaleceniami w Wytycznych resuscytacji 2015 są::
  - Każda przerwa w uciskaniu klatki piersiowej na dłużej niż 5–10 sekund może obniżyć przeżywalność w dobrym stanie neurologicznym i powinna być unikana.
  - Monitorowanie zapisu kapnografi i jako wykładnika jakości prowadzonej resuscytacji jest obowiązkowe.
  - Na pokładach wszystkich pasażerskich linii lotniczych powinien być dostępny sprzęt do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym włącznie.
  - Większy nacisk na prewencję wewnątrzszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia poprzez wprowadzenie systemów wczesnego ostrzegania o pogarszającym się stanie pacjenta może poprawić przeżywalność resuscytacji w szpitalu.
  - Implementacja etycznych aspektów resuscytacji szczególnie w kontekście autonomii pacjenta i problemów końca życia w systemach ochrony zdrowia jest niezbędna.
  Życzę satysfakcji z implementacji Wytycznych resuscytacji 2015.
  Prof. dr hab. med. Janusz Andres
  Prezes Polskiej Rady Resuscytacji


  Spis treści:

  1. Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC
  2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna
  3. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
  4. Zatrzymanie krążenia – postępowanie w sytuacjach szczególnych
  5. Wytyczne opieki poresuscytacyjnej 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji i Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii
  6. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci
  7. Resuscytacja i wsparcie okresu adaptacyjnego noworodków
  8. Wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych
  9. Pierwsza pomoc
  10. Nauczanie i implementacja resuscytacji
  11. Etyka w resuscytacji i decyzje dotyczące końca życia
  Wykaz ważniejszych skrótów

  30 Inne produkty w tej samej kategorii:

  Poprzednie
  Następne

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

  Poprzedni
  Następna