Kategorie

Wyprzedaż
Księgarnia sentencja
Księgarnia sentencja

Newsletter

PARTNERZY

Ciśnienie i tętno krwi

Ciśnienie krwi (tętnicze) jest to siła, z jaką przepływająca krew napiera na ściany naczyń krwionośnych. Najwyższe ciśnienie panuje w dużych tętnicach, w pobliżu serca. Im dalej od serca tym jest ono niższe np. w naczyniach włosowatych i w żyłach, zaś w prawym przedsionku serca wynosi około zera.
W samych tętnicach ciśnienie krwi również nie jest stałe, lecz zmienia się w zależności od skurczu i rozkurczu serca. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie rozkurczu (diastole) krew napływa z przedsionków do komór. W warunkach normalnych serce człowieka wykonuje ok. 60-80 skurczów na minutę.
W momencie skurczu komór serca krew napływa do tętnic, co powoduje wzrost ciśnienia. W czasie rozkurczu ciśnienie w tętnicach jest niższe. Dzięki takim właściwościom układu sercowo-naczyniowego wyróżniamy ciśnienie skurczowe (górne/SYS-Systole) i rozkurczowe (dolne/DIA-Diastole).
Do zapisania wartości ciśnienia krwi u pacjenta, np. z ciśnieniem 120/80, stosuje się zapis RR=120/80 mmHg. Skrót RR oznacza Riva-Rocci (od nazwiska lekarza, który jako pierwszy skonstruował aparat do mierzenia ciśnienia); 120 - oznacza wartość ciśnienia skurczowego; 80 - oznacza wartość ciśnienia rozkurczowego; mmHg - jednostkę pomiaru ciśnienia - milimetr słupa rtęci.  


Ciśnienie krwi podlega zmianom długookresowym (związanym z wiekiem, stanem zdrowia itp.), średniookresowym (zależnym od pory doby, aktywności, stanu psychicznego, spożytych używek itp.) oraz krótkookresowym (w obrębie cyklu pracy serca).
Systematyczne pomiary ciśnienia krwi to jedna z podstawowych metod kontrolowania możliwości wystąpienia choroby, stanu zaawansowania istniejącej choroby jaką jest nadciśnienie tętnicze oraz inne choroby układu krążenia.


Średnie ciśnienie tętnicze:
  1. Noworodek (do 28 dnia życia): 102/55 mmHg
  2. Dziecko (1-8 rok życia): 110/75 mmHg
  3. Dorosły: 120/80 mmHg

ciśnieniomierz zegarowy ciśnieniomierz rtęciowy

Pomiarów ciśnienia dokonuje się ciśnieniomierzem. W obecnej chwili na naszym rynku w aptekach i sklepach medycznych dostępnych jest kilka rodzajów aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego:

  • ciśnieniomierz rtęciowy - powszechnie uważany za najdokładniejszy z przyrządów, najczęściej wykorzystywany w gabinecie lekarskim. Do wykonania pomiaru tym aparatem niezbędne są słuchawki lekarskie.
  • ciśnieniomierz zegarowy/sprężynowy - najtańszy z ciśnieniomierzy, wymaga okresowej kalibracji. Z uwagi na konieczność osłuchiwania tonów niezbędne są także słuchawki lekarskie (stetoskop).
  • ciśnieniomierz elektroniczny (automatyczny, półautomatyczny lub nadgarstkowy) - najczęściej wykorzystuje do pomiaru tzw. metodę oscylometryczną. Wynik przedstawiany jest na ciekłokrystalicznym ekranie. Dokonując pomiaru ciśnienia tym rodzajem ciśnieniomierza dodatkowo mierzone jest tętno. Korzystając z ciśnieniomierza elektronicznego należy pamiętać, że nie wszystkie modele nadają się do pomiarów u osób z zaburzeniami rytmu serca.


ciśnieniomierz elektroniczny   ciśnieniomierz nadgarstkowy

Tętnem nazywamy faliste odkształcenie tętnicy podczas skurczu serca. Skurcz komór serca powoduje powstanie tzw. fali tętna w tętnicach. Częstością tętna nazywamy ilość uderzeń serca na minutę. U dorosłych ilość uderzeń na minutę wynosi ok. 60-80, u dzieci: 90-140 uderzeń/minutę.
Tętno można sobie zbadać przykładając opuszki palców 2, 3 i 4 (wskazujący, środkowy, serdeczny) nad tętnicą promieniową (okolica nadgarstka).


Zobacz powiązane towary:ciśnieniomierze, stetoskopy